061-080 www.aukcnidum.cz

 111. AUKCE BRNO - 19.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80

100

61

 

neurčeno

"Vánoce ve městě"

 

pastel, signováno vpravo dole, nepřečteno. Motiv přibližně první čtvrtiny minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

50 x 40 (72 x 60) cm

 

14 500 Kč

 

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

62

 

neurčeno

"Kytice bílých hortenzií ve váze"

 

akvarel na papíře, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století.

 

60 x 75 (74 x 89) cm

 

1 800 Kč

 

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

63

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Ukřižovaný"

 

unikátní - kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, signováno vpravo dole M. ŠVABINSKÝ, datováno 1961. Dle přípisu vzadu původní majitelka dostala tento obraz přímo od pana prof. Švabinského k vánocům 1961.

 

Výřez 40 x 26,5 (50 x 36) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Švabinský Max

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

64

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Sedící dáma se psem v náruči"

 

kresba rudkou, dole uprostřed signováno ŠVABINSKÝ a datováno 3.1.1923, luxusní ručně řezaný zlacený rám, zaskleno.

 

Ve výřezu 31 x 22 (54 x 43) cm

 

9 800 Kč

 

 

Text vzadu: Max Švabinský, paní Emilie Cirynová držící Voříška, v pozadí pí Marie Švabinská (maminka) Kresba. V Praze 9.XI 1943.

 

Švabinský Max

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

        
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

65

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

"Štědrý den"

 

olej-tempera, signováno vpravo dole J.HÝŽOVÁ, vzadu název díla a razítko autorky. Pod sklem, bílý profilovaný rám.

 

44 x 28 (52 x 37) cm

 

13 000 Kč

 

 

Původně pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Hýžová Jaroslava

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

66

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

"Zátiší s melounem"

 

tempera na tvrzené malířské lepence, vpravo dole signováno J. HÝŽOVÁ a datováno 1956, vzadu autorský štítek s názvem díla. Kvalitní adjustace, rámováno, pod sklem.

 

38 x 48 (50 x 59) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

      
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

67

 

Pivoda A.

"Reklama na maggi"

 

kvaš a kombinovaná technika, značeno jménem A. PIVODA a razítkem C.k. Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Přelom 19/20. století. Sběratelská rarita, současná adjustace, zaskleno.

 

42,5 x 61,5 (49 x 68) cm

 

4 200 Kč

 

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

68

 

Pivoda A.

"Výčep likérů"

 

kvaš a kombinovaná technika, nesignováno, kolem roku 1890 - 1905. Sběratelská rarita, současná adjustace, zaskleno.

 

41,5 x 54,5 (48,5 x 61,5) cm

 

4 200 Kč

 

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

69

 

Křížek Václav (1920-1981)

"Pohled do pokoje"

 

kombinovaná technika na papíru - tuš, akvarel, kvaš, nesignováno, vzadu autorský papírový štítek Akad. mal. Václav Křížek. Paspartováno, masivní dřevěný rám opravený, zaskleno, lehce poškozený papír.

 

Výřez 20 x 29 (47,5 x 54,5) cm

 

6 600 Kč

 

 

 

Křížek Václav

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerii Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerii v Londýně a jinde.

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

70

 

Křížek Václav (1920-1981)

"Sama v baru - červená varianta"

 

kombinovaná technika - pastel, tempera, kvaš, nesignováno, vzadu autorský papírový štítek Akad. mal. Václav Křížek. Kvalitní adjustace, zaskleno.

 

45 x 23 (55 x 32,5) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

Křížek Václav

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerii Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerii v Londýně a jinde.

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

71

 

Veris Jaroslav (1900-1983)

"Akt s rudými rty a kožešinovým boa"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, barevné křídy, signováno vpravo dole VERIS PARIS, 20-30. léta 20. století, vrcholné ART DECO. Rám zlaté barvy, zaskleno.

 

51 x 36 (60,5 x 45,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Veris Jaroslav

Veris - Zamazal Jaroslav

malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, žák pražské akademie u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

72

 

Veris Jaroslav (1900-1983)

"Akt v negližé, s kožešinovým boa a zelenými šperky"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, barevné křídy, signováno vpravo dole VERIS PARIS, 20-30. léta 20. století, vrcholné ART DECO. Rám zlaté barvy, zaskleno.

 

51 x 36 (60,5 x 45,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Veris Jaroslav

Veris - Zamazal Jaroslav

malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, žák pražské akademie u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

73

 

Veris Jaroslav (1900-1983)

"Černovláska s červenou náušnicí"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole J. VERIS PARIS, datováno 1926. Paspartováno, zaskleno, zlacený rám vyžaduje opravu.

 

Ve výřezu 40 x 31 (67 x 60,5) cm

 

48 000 Kč

 

 

Výjimečná portrétní práce výborného malíře z jeho pařížského období.

 

Veris - Zamazal Jaroslav

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

74

 

Kellner Šebastián (1895-?)

"ARA - architektonická perla v Praze"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole KELLNER, datováno 1931. Unikátní práce, jedinečná nabídka obrazu, který byl namalován v roce otevření malované budovy.

 

55,5 x 46 (68 x 57) cm

 

18 000 Kč

 

 

Autorem projektu této krásné budovy byl český architekt Prof. Ing. arch. Dr. techn. Milan Babuška (1884-1953). Budova stojí na rohu Perlové ulice a ulice 28. října v Praze. V roce 1931 zde společnost A. a R. Aschenbergovi otevřela obchodní dům ARA. Ve druhé polovině minulého století, za socialismu, byl obchodní dům známý pod názvem PERLA.

 

Kellner Šebestián

Malíř, grafik, ilustrátor, působil v Praze. Studoval na Akademii výtvarného umění ve Vídni u Bachera, Jungwirtha a Veitha a na Akademii výtvarných umění v Praze.

(27. 3. 1895 Praha - ?)

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

75

 

Hošek František (1871-1895)

"Malá hodinářka s kapesními hodinkami"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře F. HOSCHEK, datováno 1894, skvělá sběratelská práce do sbírky obrazů i hodinek. Široký zdobný zlacený rám.

 

48,5 x 40 (68 x 57,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Patrně práce Františka Hoška, jehož pozůstalost dle TOMANA zahrnovala i skicáře a studie

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

76

 

Černovická Luisa (1903-?)

"Z českých luhů - kytice polních květin ve váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LUISA ČERNOVICKÁ, pod signaturou název díla - Z českých luhů. Vzadu na plátně papírový Ověřovací list s informacemi o díle s datem 11. XII 1942. Luxusní ručně řezaný rám.

 

40 x 30 (52,5 x 42,5) cm

 

6 800 Kč

 

 

 

Černovická Luisa

Malířka, studia na Škole uměleckých řemesel v Brně v malířské speciálce u Süssera, v sochařské speciálce u Jana Lichtága, potom u Rudolfa Vejrycha na Ukrajinské akademii v Praze. Známá a uznávaná malířka květinových zátiší.

Manželka malíře, spisovatele, redaktora Josefa M. Černovického (1906-1991).

(1.1.1903 Ronov u Velkého Meziříčí, část obce Ořechov - 2008 ?)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

77

 

Vonášek Soter

"Topoly"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SOTER VONÁŠEK, datováno 1944.

 

51 x 75,5 (65,5 x 91) cm

 

9 000 Kč

 

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

 

 

100

78

 

Lasák Oldřich (1884-1968)

"Zátiší s pohárem, jablky a hruškami"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole O. LASÁK, datováno 1954.

 

36,5 x 52 (48 x 62,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Lasák Oldřich

Malíř, grafik, restaurátor, spisovatel, scénograf, básník, voják v 1. světové válce, studoval na AVU v Praze u profesorů Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka a Hanuše Schwaigera, byl členem SVUM Hodonín, spolu s Adolfem Kašparem restauroval obrazy a fresky v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci, kromě moderních směrů v malířství byl i skvělým portrétistou, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Olomouci.

(19.12.1884 Zdětín, Prostějov - 26.11.1968 Ostrava)

 

TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

79

 

Zakrynycny Viktor (1967-)

"Moje zlatá rybka"

 

kombinovaná technika - olej, akryl na plátně, signováno vpravo dole VIKTOR Z, vzadu na plátně rukou autora uvedený název a podpis, na papírovém autorském štítku datováno 2015. Nerámováno

 

45 x 35 cm

 

6 000 Kč

 

 

 

Zakrynycny Viktor

V roce 1993 absolvoval fakultu výtvarných umění na Ukrajině, titul Mgr., dále studoval v Aténách u sochaře Ramaziho, zde se seznámil mimo jiné i s tradicemi antického sochařství. Od konce devadesátých let žije v Brně. V letech 1999-2000 spolupracoval na rekonstrukci pavilonu brněnských šelem v brněnské ZOO. V současnosti se věnuje malířské tvorbě v polohách realistického až impresionistického přístupu s námětovou pestrostí. Zobrazuje krajinu, architekturu, zátiší i figuru.

(nar. 1967 na Ukrajině - Kamenec Podolsky)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

100

80

 

Zakrynycny Viktor (1967-)

"Schönbrunn in the rain"

 

kombinovaná technika - olej, akryl na plátně, signováno vpravo dole VIKTOR Z, vzadu na plátně rukou autora uvedený název, podpis a datace 2010 (MMX), dále papírový autorský štítek. Nerámováno

 

70 x 50 cm

 

12 500 Kč

 

 

 

Zakrynycny Viktor

V roce 1993 absolvoval fakultu výtvarných umění na Ukrajině, titul Mgr., dále studoval v Aténách u sochaře Ramaziho, zde se seznámil mimo jiné i s tradicemi antického sochařství. Od konce devadesátých let žije v Brně. V letech 1999-2000 spolupracoval na rekonstrukci pavilonu brněnských šelem v brněnské ZOO. V současnosti se věnuje malířské tvorbě v polohách realistického až impresionistického přístupu s námětovou pestrostí. Zobrazuje krajinu, architekturu, zátiší i figuru.

(nar. 1967 na Ukrajině - Kamenec Podolsky)

 

          
TOP 061-080          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE