201-220 www.aukcnidum.cz

 110. AUKCE BRNO - 1.8.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Maran S. Gustav (1886-1983)

"Břízky v krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole S.G. MARAN, datováno 1934. Na několika místech malba mírně poškozena, rám je ve špatném stavu, viz foto.

 

66,5 x 97 (83 x 113,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Maran S. Gustav

Malíř a grafik, velmi dobrý krajinář, malíř pražských motivů.

(20. 8. 1886 Brno - 1983 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Kellner Šebestián (1895-?)

"Vysoké Tatry - Mengusovská dolina"

 

barevný pastel, signováno dole uprostřed S. KELLNER s uvedením názvu místa. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 37,5 (51,5 x 58) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Kellner Šebestián

Malíř, grafik, ilustrátor, působil v Praze. Studoval na Akademii výtvarného umění ve Vídni u Bachera, Jungwirtha a Veitha a na Akademii výtvarných umění v Praze.

(27. 3. 1895 Praha - ?)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

"Tři dívky s věnečkem"

 

kombinovaná technika, kresba tužkou a akvarel, signováno vpravo dole J.V. SLÁDEK. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 28 x 43,5 (43,5 x 59,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Sládek Jan Václav

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha. Významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd.. Vydal soubor pohlednic z Ostravska.

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Raiser Zdeněk (*1935)

"Dvě šlapky"

 

olej na plátně, nesignováno, autor ZDENĚK RAISER, druhá polovina minulého století. Majitel získal přímo od autora. Nerámováno.

 

40 x 30 cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Raiser Zdeněk

Fotograf, malíř, kameraman. Absolvent ČVUT, pracoval jako kameraman v České televizi. Začal malovat až v penzi, sám o sobě říká, že je naivní důchodce. Ve své tvorbě preferuje techniku akrylu na sololitu. Zpočátku maloval pouze pro radost a své práce rozdával, později se jeho obrazy objevily na mezinárodních výstavách naivistů na zámku v Lysicích a na aukcích a byly většinou brzy prodány. Příkladem je olej Unavený hrobník z roku 2012, což je, jak stojí v katalogu, velmi kvalitní ukázka současného naivního (insitního) umění, které je po létech útlumu opět vyhledáváno sběrateli, ale zároveň uznáváno i odborníky.

(nar. 17.1. 1935 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Krauer Josef (1927-1990)

"Žena s věnečkem ve vlasech a s mužskými hlavami"

 

kresba tuší, nesignováno, druhá polovina minulého století.

 

26 x 27,5 (43 x 41) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

Krauer Josef

Malíř, grafik, restaurátor, v letech 1948-1951 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii. Přátelil se s mnoha známými osobnostmi své doby, byl přítelem Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka. Jeho pozůstalost v devadesátých letech vzbudila pozornost a byla rozprodána především do zahraničí, zejména do Švýcarska, jeho práce zakoupily např. Galerie moderního umění v New Yorku, Bruselu, atd. Výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003.

Informace o autorovi jsou uvedeny v publikaci: SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 47.

(19.2.1927 Chmeliště, okr. Kutná Hora - 12.2.1990 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Peca Josef (1923-1982)

"Dívka a kůň"

 

kresba uhlem, signováno vlevo J. PECA, datováno 1964, velká reprezentativní kresba.

 

96 x 68 (103x 74,5) cm

 

4 200 Kč

 

 

 

Peca Josef

Malíř, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století.

(31.10.1923 - 1.11.1982 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Vaculka Vladislav (1914-1977)

"Tři"

 

kolorovaná kresba perem, signováno vpravo dole VAC, datováno 1941 (Vaculka Vladislav). Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 21,5 x 16 (40,5 x 33,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Vaculka Vladislav

Malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, studoval v Praze u Jana Ivana Kulce a Roberta Lisovského na Ukrajinské akademii a na akademii u Willi Nowaka, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Působil jako pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti. Je zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha. Manželka malířka Ida Vaculková.

(3.1.1914 Jarošov, Uherské Hradiště - 27.9.1977 Uherské Hradiště)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Procházka František Xaver (1887-1950)

"Lom na Chlumské hoře u Velešína"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole F. X. PROCHÁZKA, datováno 1927, vzadu na plátně uvedeno jméno místa.

 

66 x 79 (71 x 84) cm

 

28 000 Kč

 

 

 

Procházka František X.

Procházka František Xaver

Malíř, ilustrátor, grafik, restaurátor, studia na pražské akademii u Vlaho Bukovace, Hanuše Schwaigera a Maxmiliána Pirnera, pobyty v Německu, Paříži, Amsterodamu, Antverpách, výstavy v Salóně Topičově i Rubešově apod., galerijní zastoupení.

(14.10.1887 Příbram - 24.12.1950 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Ramisch Karl (1900-1977)

"Člověk a hory"

 

olej na tvrzené lepence, signováno vlevo dole RAMISCH KARL, datováno 1929.

 

56,5 x 60,5 (71,5 x 75,5) cm

 

38 000 Kč

 

 

 

Ramisch Karl

Malíř, grafik, autodidakt. Malíř německé národnosti, působící v Československu.

Uveden v publikaci Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945, autor Anna Habánová, rok vydání 2016, vydavatel Technická univerzita Liberec. Stručná informace o autorovi také na https://www.artpeers.de/

(11. 1. 1900 Česká Kamenice (Děčín) - 1977)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

nesignováno

"Sedící dívčí akt"

 

olej na plátně, nesignováno, kolem poloviny minulého století.

 

68 x 54 (83 x 67) cm

 

18 000 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Bravenec Josef (1922-?)

"Sedící ženský poloakt"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole BRAVENEC, datováno 1944. Expresionisticky laděná práce.

 

76 x 55 (89 x 68) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Bravenec Josef

Průmyslový výtvarník a grafik, studia na Škole umění ve Zlíně (pedagogové Gajdoš Rudolf, Hofman Karel, Hroch Vladimír), od roku 1945 na VŠUP Praha (pedagog Antonín Strnadel).

(13.3.1922 Lípa, Zlín - ?)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Krauer Josef (?)

"Dívka v modrém kloboučku"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo nahoře KRAUER (?), datováno 1963.

 

45 x 34,5 (57,5 x 47,5) cm

 

44 000 Kč

 

 

 

Krauer Josef

Malíř, grafik, restaurátor, v letech 1948-1951 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii. Přátelil se s mnoha známými osobnostmi své doby, byl přítelem Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka. Jeho pozůstalost v devadesátých letech vzbudila pozornost a byla rozprodána především do zahraničí, zejména do Švýcarska, jeho práce zakoupily např. Galerie moderního umění v New Yorku, Bruselu, atd. Výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003.

Informace o autorovi jsou uvedeny v publikaci: SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 47.

(19.2.1927 Chmeliště, okr. Kutná Hora - 12.2.1990 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

"Sedící tmavovláska"

 

lavírovaná kresba tuší, signováno vlevo dole P. KOTÍK, datováno 1936. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 50 x 40 (78,5 x 66,5) cm

 

23 000 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

"Ležící dívčí akt s tyrkysovou drapérií"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. KAMENICKÝ, kolem roku 1940, vzadu štítek o malíři, luxusní široký zlacený rám francouzského typu.

 

50 x 70 (70 x 90) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří

A. Lískovec (pseudonym podle rodiště)

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby.

"V 50. letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami, často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Brueghela. Ve Vídni také zemřel. Přesné místo, kde je pochován, není známo. V českých zdrojích se často mylně uvádí rok úmrtí 1974, v rakouských je pak mylně jako místo narození uváděna Vídeň." (https://cs.wikipedia.org/)

V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold a Julius Horn (tak se jmenoval i jiný český malíř). V německy psaných zdrojích se občas vyskytuje jeho příjmení jako Kamenitzky.

(11.11.1910 Brno, Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

neurčeno

"Chodská děvčata nad rozkvetlou krajinou"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole, neurčeno, třicátá léta minulého století.

 

33 x 38,5 (46,5 x 52) cm

 

6 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

"Vincent van Gogh"

 

olej na kartonu, nesignováno, první čtvrtina 20. století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20 x 16,5 (46,5 x 39) cm

 

14 000 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

nesignováno

"Na startu"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, MIMOŘÁDNĚ výborná profesionální práce.

 

30 x 40 (44,5 x 53) cm

 

6 800 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Hodek Josef (1888-1973)

"Svatý Václave, nedej zahynouti"

 

kresba tuší, vlevo dole označeno: NAVRHL JAN HODEK, vpravo dole: PROVEDL JAN JAROŠ, PRAHA, nedatováno, jde o návrh vitrážního okna, krásná sběratelská položka.

 

60 x 35 (63 x 38) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Hodek Josef

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na Učitelském ústavu, výtvarně se vzdělával soukromě u svého otce malíře Josefa Hodka a u Josefa Váchala, dále u K. Reisnera a Alessandra de Pian v Praze, vystavoval od roku 1921 v Praze, Bruselu, Londýně, Lipsku atd., v letech 1926-1941 vytvářel i scénické návrhy pro divadlo v Plzni, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde.

(12.6.1888 Hořehledy, Spálené Poříčí, Plzeň-jih - 14.10.1973 Plzeň)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Hodek Josef (1888-1973)

"Svatá Ludmilo, oroduj za nás"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem a pastelem, vlevo dole označeno: NAVRHL JAN HODEK, vpravo dole: PROVEDL JAN JAROŠ, PRAHA, nedatováno, jde o návrh vitrážních oken, krásná sběratelská položka.

 

60 x 35 (63 x 38) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

Hodek Josef

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na Učitelském ústavu, výtvarně se vzdělával soukromě u svého otce malíře Josefa Hodka a u Josefa Váchala, dále u K. Reisnera a Alessandra de Pian v Praze, vystavoval od roku 1921 v Praze, Bruselu, Londýně, Lipsku atd., v letech 1926-1941 vytvářel i scénické návrhy pro divadlo v Plzni, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde.

(12.6.1888 Hořehledy, Spálené Poříčí, Plzeň-jih - 14.10.1973 Plzeň)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Matka s dítětem

 

olej na překližce, nesignováno.

 

40,5 x 25,5 (49 x 34) cm

 

1 600 Kč

 

 

Žena v černém šátku, s dítětem v dlouhé košilce v náručí, stylizovaná do vžité představy Madony s dítětem.

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE