081-100 www.aukcnidum.cz

 110. AUKCE BRNO - 1.8.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

"Tyrolský pasáček s hroznem vína v ruce"

 

olej na plátně, nesignováno, třetí čtvrtina 19. století. Komplexně restaurováno.

 

53 x 40 (72,5 x 59,5) cm

 

27 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Thurner Gabriel

"Děvčátko"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole G. THURNER, nedatováno, široký zdobný rám starozlaté barvy.

 

55 x 46 (74 x 65) cm.

 

38 000 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Renard

"Ženy v kroji"

 

olej na dřevě, signováno vpravo nahoře RENARD, počátek 20. století.

 

41 x 41 (54 x 54) cm

 

38 000 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Souček Karel (1915-1982)

"Don Quijote"

 

olej-tempera, vpravo dole signováno a datováno 1965, vlevo dole datováno ještě jednou 10.1.1965. Výborná práce z šedesátých let.

 

50 x 70 (63,5 x 84) cm

 

34 000 Kč

 

 

"Souček se tu jeví přímo jako prototyp umělce, jehož souznění, ba přímo posedlost předmětem své tvorby podle literární předlohy není dána impulsem vnějším, ale vnitřním popudem a ztotožněním se s námětem. To platí jak pro oblast náboženskou, tak i světskou, např. v rozsáhlých cyklech Dona Quijota. Ztotožnění umělce se španělským potulným rytířem, bojujícím za ideály, přestože jedna porážka následuje druhou, není náhodné, ani není zpětnou teoretickou rekonstrukcí diváka či teoretika, který na uvedená díla s odstupem času zpětně nazírá. Malíř se cítí být bojovníkem za ideály, jímž se mnohý umělec stává, bez ohledu na oběti, jaké jim musí přinést." Pavel Štěpánek, https://artalk.cz/2015/08/19/tz-karel-soucek-1915-1982/

 

Souček Karel

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista. Studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze. Vystavoval v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni.

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Souček Karel (1915-1982)

"Šípkový keř s ptáčkem"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole K SOUČEK, datováno 1973, svým rozměrem vysoce reprezentativní.

 

153 x 70,5 (154 x 72) cm

 

38 000 Kč

 

 

 

Souček Karel

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista. Studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze. Vystavoval v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni.

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Oliva Viktor (1861-1928)

"Hudba pro jezevčíka"

 

olej na dřevě, signováno vpravo dole OLIVA, kolem roku 1890, rám černě lakovaná profilovaná lišta, uvnitř ohraničeno zlacenou lištičkou.

 

48 x 60 (61 x 73) cm

 

38 000 Kč

 

 

Interiér s pejskem na taburetu a figurkou hráče na violoncello, nádherný sběratelský i reprezentativní kus.

 

Oliva Viktor

Skvělý malíř, kreslíř, ilustrátor, navrhoval plakáty a knižní vazby, žák pražské a vídeňské akademie, studia dále v Mnichově a Paříži, proslulý ilustrátor výletů pana Broučka, pracoval pro pražské nakladatelství Jan Otto, byl redaktorem obrazové části časopisu Zlatá Praha, zastoupen v řadě světových galerií, široké zastoupení v Národní galerii, zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie, lze jej řadit po bok Marolda.

(24.4.1861 Nové Strašecí, Rakovník - 24.4.1928 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Šimon Tavik František (1877-1942)

"Portrét mladého muže"

 

olej na tvrzené lepence, signováno monogramem, datováno 1905, výborná práce.

 

41 x 31 (54 x 44)

 

39 000 Kč

 

 

Současný majitel zakoupil tento obraz v roce 2001 na aukci jedné z pražských aukčních síní, případnému kupci bude poskytnut měsíc na vlastní posouzení.

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Drha Josef (1912-2009)

"Hutník po odpichu"

 

olej na plátně, signováno J. DRHA, krásná galerijní práce s pracovním námětem.

 

100 x 74 (117 x 86,5) cm

 

45 000 Kč

 

 

Tak jako Wünsche maloval skvěle horníky, tak hutníky nejlépe malovali Tkaczyk a Drha.

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Knebl Jan (1866-1962)

"Postavy ze života na Valašsku"

 

velká reprezentativní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tužka, signováno vpravo dole J. KNEBL, datováno 1939, rámováno pod sklem, skvělá práce významného umělce známého v Evropě i USA.

 

46 x 131 (50 x 134) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Knebl Jan

Sochař, malíř, grafik, studoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kamenickou školu ve Znojmě a figurální speciálku na Akademii výtvarných umění v Budapešti, v malířské a grafické tvorbě se věnoval figurálnímu a krajinářskému zobrazení rodného Valašska.

(31.12.1866 Trojanovice - 22.11.1962 Frenštát pod Radhoštěm)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Uprka Joža (1861-1940)

"Krojované děvčátko se džbánem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole monogramem JU (Joža Uprka). Paspartováno, rámováno ve výrazném jemném zlaceném rámu.

 

Výřez 32 x 44 (55,5 x 66) cm

 

100 000 Kč

 

 

 

Uprka Joža

Významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v rodině rolníka - malíře samouka, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný.

(26.10.1861 Kněždub, Hodonín - 12.1.1940 Hroznová Lhota, Hodonín)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Koudelka Josef (1877-1960)

"Dvě dívky ve slováckém kroji"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. KOUDELKA, počátek minulého století, původní zdobný rám.

 

88 x 76,5 (107 x 96) cm

 

16 000 Kč

 

 

V této velikosti a kvalitě ojedinělá nabídka.

 

Koudelka Josef - Joža

Malíř, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou.Člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní. Vedle Úprky a Frolky patřil k předním folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů motivů ze Slovácka již za svého života.

(4.2.1877 Klobouky u Brna - 28.10.1960 Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Plesnivý Vincent (1879-1944)

"Dívka v zimním slováckém kroji"

 

akvarel, signováno vlevo dole PLESNIVÝ (Vincent), nedatováno, práce galerijní úrovně, zaskleno.

 

48 x 29 (76,5 x 56) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Plesnivý Vincent

Malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské akademie, potom u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích v Čechách i na Moravě.

(17.7.1879 Praha - 23.2.1944 Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

nesignováno

"Portrét krojované dívky"

 

olej na tvrzené malířské desce, nesignováno, nedatováno.

 

64,5 x 55,5 (80 x 71) cm

 

3 500 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Dvořák

"Trojice krojovaných dívek na pouti"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole DVOŘÁK, první polovina minulého století.

 

69 x 99,5 (88 x 119,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Cína - Jelínek František (1882-1961)

"Chalupa s ozdobnou lomenicí pod vysokým stromem v letní krajině"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole CÍNA JELÍNEK, nedatováno, mistrovská krajinářská práce.

 

35 x 50 (52,5 x 67) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Cína - Jelínek František

Jelínek František Cína

Malíř, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář, měl velmi blízko k Mařákově krajinářské škole, řada výstav a zastoupení v galeriích.

(6.6.1882 Praha-Karlín- 3.2.1961 Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Bubeníček (?)

"Kvetoucí krajina s říčkou a postavou na dřevěné lávce"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole BUBENÍČEK (?), nedatováno.

 

56,5 x 71,5 (69 x 85) cm

 

18 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Skramlík Jan (1888-1954)

"Vinný sklep se šenkýřkou a třemi šlechtici s kordy"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. SKRAMLÍK. Velká reprezentativní scéna, původní zdobný rám.

 

70 x 101 (88 x 118,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

Ojedinělá nabídka.

 

Skramlík Jan

Jan rytíř Skramlík

Malíř, narozen v Praze, studia v Mnichově, Paříži, později u prof. Brožíka v Praze. Vynikající malíř přelomu století, populární malbou historických výjevů. Velký počet výstav a zastoupení v evropských galeriích. Byl velmi ceněn a dodnes má řadu sběratelů.

(1. 7. 1860, Praha - 6. 9. 1936, Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Vizkelety Emerich (1819-1895)

"Nabídka dívky - otrokyně"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole VIZKELETY W E, nedatováno, široký zlacený rám nutno sesadit, práce galerijní úrovně.

 

65,5 x 54,5 (84,5 x 74,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Žánrová scéna - sedící muž, stojící obchodník s dívkou i kvalitně zachycený interiér včetně koberců apod.

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Hlávka Ladislav (1899-?)

"VIII. Všesokolský slet v Praze 1926"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole L.HLÁVKA, datováno 1926. Vzadu na plátně uveden název obrazu, datace, jméno autora a informace "Praha ze sletiště".

 

55 x 110,5 (74,5 x 128,5) cm

 

65 000 Kč

 

 

Mimořádná práce galerijní a dokumentační hodnoty, spolu s uměleckým rámem jde o reprezentativní solitér.

 

Hlávka Ladislav

Malíř, grafik, studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění u Vratislava Nechleby a Maxe Švabinského, věnoval se figurální tvorbě a krajinářství, vystavoval mj. v pražské Rubešově galerii a v Syndikátu výtvarných umělců Praha, v roce 1932 vystavoval dvacet čtyři krajin z francouzské Riviéry.

(15.6.1899 Praha - ?)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Ansen Hoffmann

"Dívčí akty u lesní tůňky"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo nahoře, dole na rámu kovový štítek se jménem autora ANSEN HOFFMANN, konec 19. století. Monumentální obraz, reprezentativní.

 

82 x 129 (106 x 152) cm

 

290 000 Kč

 

 

  

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE