001-020 www.aukcnidum.cz

 109. AUKCE BRNO - 2.5.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Jícha Václav

"Na zimní návsi"

 

kombinovaná technika - akvarel a barevné pastely, signováno vpravo dole V. JÍCHA (Václav).

 

40 x 44 (46,5 x 50,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

100

2

 

Jícha Václav

"Vesnice v zimní pahorkatině"

 

kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signováno vlevo dole V. JÍCHA (Václav), první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno pod sklem. Hnědé skvrny na paspartě.

 

Výřez 36,5 x 48,5 (67 x 79) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

3

 

Jícha Václav

"Pohled na zámek"

 

kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signováno vpravo dole V. JÍCHA (Václav), první polovina minulého století. Rámováno pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 36 x 43 (66,5 x 64,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

       
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

4

 

Jílek Jan

"Dřevěnice za plaňkovým plotem"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole JAN JÍLEK, datováno 1946. Starší rám zlaté barvy.

 

25 x 34 (38 x 47) cm

 

1 900 Kč

 

 

Jílek Jan (1905-1982)

Malíř, pedagog, studia na Českém vysokém učení technickém v Praze u Oldřicha Blažíčka a na akademii ve speciálce u W. Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích. Působil jako středoškolský profesor v Pardubicích, Trnavě, Mukačevě (do roku 1938), Kroměříži, Brně. Vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu. První souhrnnou výstavu měl v roce 1937 v Mukačevě.

(5.12.1905 Batelov, okres Jihlava - 14.3.1982)

 

       
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

5

 

Jílek Jan

"Květy kaštanu"

 

olej na malířské tvrzené lepence, signováno vpravo dole JAN JÍLEK, datováno 1941. Rám zlaté barvy.

 

35 x 50,5 (49 x 63,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Jílek Jan (1905-1982)

Malíř, pedagog, studia na Českém vysokém učení technickém v Praze u Oldřicha Blažíčka a na akademii ve speciálce u W. Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích. Působil jako středoškolský profesor v Pardubicích, Trnavě, Mukačevě (do roku 1938), Kroměříži, Brně. Vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu. První souhrnnou výstavu měl v roce 1937 v Mukačevě.

(5.12.1905 Batelov, okres Jihlava - 14.3.1982)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

6

 

Moravec A.

"Krajina s hradem Zvíkov"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole A. MORAVEC (patrně Alois), první polovina minulého století. Starší zdobný rám zlaté barvy.

 

50 x 59,5 (58 x 68) cm

 

4 200 Kč

 

 

         
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

7

 

neurčeno

"Pod horskými štíty"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole, neurčeno.

 

39,5 x 49 (49,5 x 59) cm

 

2 000 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

100

8

 

Brousek Karel

"Krajina s usedlostí a hradem Trosky"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole K. BROUSEK, první polovina minulého století. Rám zlaté barvy s rohovou výzdobou.

 

26 x 35 (37 x 45,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Brousek Karel (1880-1953)

Malíř, grafik, restaurátor, studia na pražské akademii. Navrhoval keramiku, chrámová okna, knižní vazbu. Působil několik let v Německu a Itálii, Plzni, Kutné Hoře, restauroval malby na zámku Sychrov, restauroval fresky antverpského malíře Abrahama Godyna na zámku Troja. Ve vlastní tvorbě se věnoval krajinomalbě.
(6. 9. 1880 Kladno - 12. 12. 1953 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

100

9

 

nesignováno

"Ostrov Gotland"

 

olej na plátně, nesignováno, kolem poloviny minulého století, vzadu na rámu uveden název místa a technika malby.

 

41 x 32 (50,5 x 40,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

10

 

Budík Alois

"Zimní krajina se stromy a vodou"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LOIZA BUDÍK, první polovina minulého století. Úzký dobový rám zlaté barvy.

 

33 x 43 (39 x 48) cm

 

1 200 Kč

 

 

Budík Alois (1888-1945)

Malíř, ilustrátor, krajinář, působil ve Znojmě a Třebíči, vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Želetavky, byl zakladatelem a členem Sdruženi umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě, řada výstav v Československu i ve Vídni, zastoupen ve sbírce obrazů v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

(8.6.1888 Bučovice, Vyškov - 4.12.1945 Třebíč)

 

TOP 001-020          

 

 

 

100

11

 

Procházka N.

"Široká hornatá krajina v předjaří"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole N. PROCHÁZKA, datováno 1947.

 

36 x 48 (53 x 45,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

100

12

 

Budík Alois

"Údolí s říčkou a skálou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LOIZA BUDÍK, datováno 930 (1930). Dobový rám zlaté barvy.

 

56 x 67 (66 x 79) cm

 

2 500 Kč

 

 

Budík Lojza (1888-1945)

malíř krajinář, vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Želetavky, byl zakladatelem a členem Sdruženi umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě

(8.6.1888 Bučovice, Vyškov - 4.12.1945 Třebíč)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

13

 

Ranný Emanuel

"Předjaří u řeky s mostem"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole EM. RANNÝ (Emanuel), nedatováno.

 

29,5 x 38,5 (40,5 x 49,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Ranný Emanuel (1913-2008)

Malíř, grafik, pedagog ve Štěpánovicích u Tišnova, narozen v Jugoslávii, studia na ŠUŘ v Brně u prof. Dillingera a na AVU v Praze u prof. T. F. Šimona, člen SČUG Hollar, a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, výstavy v Hollaru, Zlínský salon a jiné.

(29. 12. 1913 Ćuprija, Srbsko - 13. 3. 2008)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

14

 

Ranný Emanuel

"Polní cesta"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole EM. RANNÝ (Emanuel), datováno zřejmě 1941.

 

28,5 x 44,5 (38,5 x 53,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Ranný Emanuel (1913-2008)

Malíř, grafik, pedagog ve Štěpánovicích u Tišnova, narozen v Jugoslávii, studia na ŠUŘ v Brně u prof. Dillingera a na AVU v Praze u prof. T. F. Šimona, člen SČUG Hollar, a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, výstavy v Hollaru, Zlínský salon a jiné.

(29. 12. 1913 Ćuprija, Srbsko - 13. 3. 2008)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

15

 

Trefil Václav

"Práce na obilném poli"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. TREFIL (Václav), nedatováno.

 

45 x 62 (59,5 x 76,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Trefil Václav (1906-1989)

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, typograf, žák Nejedlého na Akademii v Praze, kde později působil jako asistent profesora Nejedlého, zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně a jinde. Výborný malíř pracovní a sociální tématiky.

(28.9.1906 Henčlov, Přerov - 28.9.1906 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

16

 

Novotný Zdeněk

"Kytice blatouchů ve džbánu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole Z. NOVOTNÝ, nedatováno. Rám francouzského typu.

 

55 x 39 (71,5 x 55) cm

 

3 500 Kč

 

 

Novotný Zdeněk (1901-1974)

Studoval u prof. Bendy na UMPRUM v Praze a grafiku u T.F. Šimona na AVU, souběžně profesuru kreslení na ČVUT v Praze. Působil jako středoškolský profesor ve Strážnici, Znojmě, v Kyjově a poslední část života ve Velkém Meziříčí.

(21.6.1901 Havlíčkův Brod - 8.1.1974 Velké Meziříčí)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

17

 

Procházka Oldřich

"Zátiší s houbami"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole O. PROCHÁZKA, datováno - nepřečteno.

 

45 x 55 (56,5 x 67) cm

 

2 500 Kč

 

 

Procházka Oldřich (1903-1961)

Malíř, malbu studoval soukromě u Františka Hlavici, žil ve Vsetíně a později v Jeseníku.

(23.1.1903 Prostějov - 1961)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

18

 

Baumbruck Jaroslav

"Holešovický přístav v Praze"

 

olej - tempera, signováno vlevo dole BAUMBRUCK, datováno 1957, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU. Práce malíře, který se specializoval na přístavy a doky.

 

60 x 80 (79 x 96,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Baumbruck Jaroslav (1921-1960)

malíř, malíř, ilustrátor, studium na AVU Praha, účastnil se na Členské výstavě 1953 Mánesu v Praze.

(23. 11. 1921 Praha - 23. 8. 1960 Varna)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

19

v

 

Tříska František

"Plachetnice s ovocem - přístav ve Splitu"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vlevo dole špatně čitelně TŘÍSKA FR, dále uveden název místa Split a datace 1935.

 

50 x 65 (62,5 x 79) cm

 

14 000 Kč

 

 

Tříska František (1901-1975)

Malíř, studium v ateliéru význačného Mařákovce Ferdinanda Engelmüllera a na akademii v Praze, člen KVU Aleš, zaměřoval se na krajinomalbu z okolí Brna a Prostějova, souborné výstavy 1928 v Přešticích a 1934 v Prostějově - tato spolu s bratrem Janem Třískou, sochařem, na trhu se vyskytuje velmi sporadicky.

(3.1.1901 Praha - 10.10.1975 Prostějov)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

20

 

Stolař František

"Kotouč - struktura"

 

kombinovaná technika, signováno autorskou značkou - FRANTIŠEK STOLAŘ, vzadu na plátně papírový štítek s názvem obrazu a datací 1963. Rámováno úzkou modrou lištou. Vynikající ukázka českého informelu.

 

100 x 85 (102 x 87) cm

 

5 000 Kč

 

 

Stolař František (1933-2012)

Malíř, grafik, kolážista, soukromá studia. Dle dostupných informací začal malovat v šedesátých letech, maloval pod vlivem informelu a pop-artu. Inspiračním zdrojem pro něj byla především žena. Zpočátku vystavoval s neprofesionálními výtvarníky, jeho výstavní činnost byla omezená. V roce 2015 proběhla blíže nespecifikovaná prodejní výstava děl Františka Tesaře pojatá jako znovuobjevná.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE